Güvenlik Bantları

Kutularda, Paketlerde, Zarflarda, Dosyalarda, Kasalarda, Dolaplarda, Kapılarda...

Güvenlik Bantları:
Güvenlik Bantları yapıştırıldıktan sonra açılmaya çalışıldığında zeminde iz bırakan özel bantlardır. Mühürlerin kullanılamayacağı alanlarda, genelde zarf  /kutu / kapı / kolilerde tercih edilirler.

Bir kez açıldıktan sonra tekrar yapıştırılmaya çalışıldığında “OPENED” , “VOID”,”STOP” gibi gizli uyarı mesajları ortaya çıkar ve bantın açıldığı gizlenemez. Yapişkan bantlarla karşılaştırıldığında malzeme yapısından dolayı yapıştırma özelliği daha düşük olduğundan koli bandı amaçlı kullanılmazlar.

İz bıraktığından müdahelelere karşı güvenlik ve caydırıcılık özelliği çok yüksektir.

Kullanım yüzeyine göre değişkenlik gösterirler. İhtiyaç boyutuna göre boytulandırılabilir ve özelleştirilebilirler.  
Bantların üzerine belirli aralıklarda serı numarası basılarak güvenliği artırmak mümkündür.  

Tüm hakları YSM BİLGİSAYAR ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ'ne aittir.